Back To Top

METODOLOŠKI OKVIR ZA TURISTIČKO VREDNOVANJE I UPRAVLJANJE PRIRODNOM I KULTURNOM BAŠTINOM U TURIZMU

12.5.2022.

Tijekom provedbe projekta Jedro izrađen je metodološki okvir za turističko vrednovanje i upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom u turizmu. Provođenje istraživanja nije samo sebi svrha, već je ono preduvjet za stvaranje kvalitetnog turističkog proizvoda. Metodologija je osmišljena da se na temelju procijenjenog stanja prirodne i kulturne baštine te provođenja svih koraka istraživanja iznađe najbolja mogućnost za njezinu valorizaciju. U svakom koraku procijene nužno je voditi se načelima održivog razvoja turizma koji će, osim ekonomske nosivosti koja predstavlja temeljni motivacijski element za ulazak u turistička kretanja, posebice voditi brigu o ekološkom i društveno-kulturnom kapacitetu nosivosti.

Spomenutu metodologiju konzultirajte na ovom linku.

 

+