Back To Top

Dokument “Prostorna preobrazba naselja Murter na otoku Murteru”

 

Dokument naziva “Prostorna preobrazba naselja Murter na otoku Murteru” uzima u obzir postojeće odredbe u Prostornom planu Općine Murter-Kornati s njegovim izmjenama kao i detaljnim urbanističkim planovima i urbanističkim planovima uređenja pojedinih zona u naselju Murter (Sv. Mihovil. Lajci 1 i 2, Raduč, Podraduč i dr.). U skladu s time, u dokumentu se predlaže uvođenje monitoringa i osiguravanje mehanizama naknadnog praćenja prostorne preobrazbe. Da bi to bilo moguće, potrebno je što je prije moguće obaviti detaljnu izmjeru, posebno obalnoga pojasa koji je najviše izložen betonizaciji. To je moguće obaviti na različite načine, a predlažemo da se to učini detaljnim snimanjem pomoću različitih senzora postavljenih u bespilotne letjelice nakon čega treba uslijediti precizna analiza tako prikupljenih prostornih podataka uz korištenje računalnih programa i alata u okružju nekog od geografskih informacijskih sustava. Ta analiza treba dalje poslužiti za klasifikaciju, tj. utvrđivanje tipologije osnovnih uzoraka krajolika. Tako će se dobiti kvalitetna podloga za praćenje provedbe prostornoplanske dokumentacije kao i praćenje relevantnih procesa koji utječu na otočni i pripadajući morski okoliš.

Cijeli dokument možete konzultirati ovdje.

+