Back To Top

Evaluacija povezana s radom i aktivnostima Društvenog centra Jedro

12.5.2022.

 

U sklopu provedbe godišnjeg programa rada otočnog DC JEDRO uspostavljenja je i evaluacija povezana s radom i aktivnostima našeg društvenog centra.

Ukratko, jako smo sretni što je reakcija korisnika centra izrazito pozitivna, a u skladu s projektnim zahtjevima izrađena su evaluacijska izvješća povezana sa sljedećim segmentima;

 

Evaluacija koja sadržava analizu početnog stanja (znanja sudionika projekta, predstavnika OCD-a o sudioničkom upravljanju, funkcioniranju rada i financiranja udruga, organizaciji  aktivnosti i sl.) te analizu završnog stanja nakon provedenih edukacija i sastanaka;

 

evaluacijsko izvješće s preporukama za unaprjeđenje usluga i rad samog coworking prostora;  te

 

evaluacijsko izvješće s preporukama stručnjaka za unaprjeđenje programa organiziranja slobodnog vremena s programom  radionica, umjetničkih večeri i slično.

+