Back To Top

SVAKE SRIJEDE PLEŠITE U JEDRU!

Datum održavanja: 30.11.2023.

Jučer smo ponovno plesali!

Besplatna hip hop radionica za djecu od 8-14 godina koju vodi naša volonterka Romina iz Španjolske, ponovno je zabavila Murtersku djecu. Oslanjajući se na prethodni trening, jučer je u fokusu bilo uvježbavanje koreografije, ali i naravno zabavni energizeri poput igre “kipova” i “gluhog telefona”.

Ponovno plešemo sljedeće srijede!

*Europske snage solidarnosti (ESS) program su Europske unije za jačanje solidarnosti u raznim područjima: od pomoći osobama u nepovoljnom položaju i pružanja humanitarne pomoći do angažmana za zdravlje i okoliš u EU-u i šire.

Program mladima pruža priliku da odgovore na potrebe zajednice, daju konkretan doprinos društvu i pritom stječu neprocjenjivo iskustvo i razviju nove vještine. Program je namijenjen i organizacijama aktivnima u području solidarnosti koje žele uključiti mlade u svoje aktivnosti.

U aktivnosti su sudjelovali volonteri iz programa Europskih snaga solidarnosti.

+