Back To Top

ŠKOLA U GAJETI (3)

Datum održavanja: 13.7.2021.

Udruga Latinsko idro organizirala je u utorak, 13.7. treću plovidbu
ljetne škole jedrenja pod nazivom „Škola u gajeti“.
Na plovidbi je sudjelovalo osamnaest polaznika, plovilo se u dvije grupe murterskim akvatorijem u tradicionalnom drvenom brodu Kurnatarica, na latinsko jedro.
Cilj ove aktivnosti je prijenos znanja na djecu kako bi unutar udruge i samostalno nastavili primjenivati naučena znanja i vještine.

Pripreme za ovu aktivnost održale su se u Društvenom centru Jedro prije same plovidbe.

+