Back To Top

DRUGA EKO SRIJEDA

Datum održavanja: 14.7.2021.

Na već drugoj u nizu Eko srijeda bavili smo se bioraznolikošću našeg Jadranskog mora. Tako smo na početku malo razgovarali o vrstama koje žive u našem moru i iznenadili se koliko naši najmlađi imaju znanja o njima! Ipak, nisu znali da u Jadranu živi, po nekim procjenama, između 7000 i 8000 morskih vrsta! Na žalost, morske vrste i njihova staništa sve su ugroženiji zbog otpadnih voda, nafte, otpada u moru, građevinskih zahvata na obali i slično. Stoga je danas od iznimne važnosti da more čuvamo kao i sve vrste koje u njemu žive.

Zato smo zajednički upoznali pojedine vrste koje žive u Jadranu kao što su palamida, knez, mačka bljedica, srdela, morski konjic, skuša, trlja, škarpina, glavata želva, kovač, morski jež i morski pas. A nakon igre u kojoj smo ih pobliže upoznali, u kreativnom smo dijelu radionice izradili vlastitog morskog psa koristeći reciklirane materijale!

Donosimo vam u galeriji slika djelić atmosfere sa naše druge Eko srijede!  🙂

+