Back To Top

ŠKOLA U GAJETI (2)

Datum održavanja: 9.7.2021.

U sklopu kalendara Društvenog centra JEDRO, udruga Latinsko idro organizirala je drugu plovidbu ljetne škole jedrenja pod nazivom „Škola u gajeti“.
Na plovidbi je sudjelovalo devetnaest polaznika, plovilo se murterskim akvatorijem u tradicionalnim drvenim brodovima na latinsko jedro, Zadrugarkom i Davnom žejom.
Cilj ove aktivnosti je prijenos znanja na djecu kako bi unutar udruge i samostalno nastavili primjenivati naučena znanja i vještine.

Pripreme za ovu aktivnost održale su se u Društvenom centru Jedro prije same plovidbe.

Atmosferu s plovidbe donosimo u galeriji slika.

+