Back To Top

SASTANAK KONCEPTUALNOG ODBORA DRAMSKIH AMATERA MURTER POVODOM OBILJEŽAVANJA 100. OBLJETNICE POSTOJANJA (2022.)

Datum održavanja: 8.7.2021.

 1. srpnja 2021. godine, u sklopu kalendara Društvenog centra Jedro održao se I. sastanak konceptualnog odbora DAM-a 2022. u sastavu Mile Skračić, Dorjana Juraga, Miodrag Šikić, Sandra Bašić, Vedranko Šikić, Ive Šikić, Olga Troskot, Matija Kapov i Jelena Ćurić.

Sastanak je vođen sljedećim dnevnim redom:

 1. KRATKO PREDSTAVLJANJE UZ ZAHVALU SVIM PREDLOŽENIM ČLANOVIMA ODBORA NA ODAZIVU I PRIHVAĆANJU FUNKCIJE (Mile Skračić i Jelena Ćurić)
 1. PRIJENOS RAZMIŠLJANJA O KONCEPTU I ULOZI NEPRISUTNIH ČLANOVA (Jelena Ćurić u ime Ive Šimat Banova, Nikole Bašića, Mirka Mudronje, Tomislava Skračića i Vladimira Skračića)
 1. IDEJE / SKICA PROGRAMA 100 -e OBLJETNICE DAM-a 2022.
 1. ODBORI DAM-a za 2022.
 • KONCEPTUALNI STRUČNI
 • STRUČNI IZVEDBENI
 • TEHNIČKI RADNI
 • DEŽURNI / NADZORNI / OPSERVATIVNI
 1. PRELIMINARNO POTREBNO

 

Sastanak smo započeli zahvalom na ukazanom povjerenju i volji u zajedničkom cilju suradnje, našeg uzajamnog multidisciplinarnog stručnog doprinosa u svrhu postavljanja što adekvatnijeg i dostojanstvenijeg koncepta proslave 100. jubilarne obljetnice dramskog amaterizma u Murteru, 100 godišnjice Murterskih dramskih amatera, ili, možda još bolje rečeno, kao što nas je Niko i podsjetio, „murterske prestave“.

2.

Prilikom telefonskog inicijalnog razgovora s navedenim članovima koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati I. sastanku te u nekim kasnijim obraćanjima i dopisima podijelili su svoja razmišljanja i emocije po pitanju svoje uloge i viđenja svog doprinosa. Prenijeti su ostalim članovima odbora kako slijedi:

Ive Šimat Banov – Ive piše monodramu koja je zamišljena u izvedbi Slavka Jurage, ukoliko bi vrijeme do obljetnice bilo dostatno za dovršetak, djelo bi moglo biti dio programa proslave 2022. Ive je još kazao i kako se možemo osloniti i računati na njega prema potrebi određenog segmenta koji je u njegovoj domeni. Svoja razmišljanja, kritike i sugestije rado će podijeliti i „dati ruku“!

Nikola Bašić – Nikino pitanje „po čemu je to murterski dramski amaterizam poseban“ te kako je u svom osvrtu i podvukao da je neosporno jedan od ključnih osobitosti murterskog kulturnog identiteta, neka nam posluži na promišljanje, te kako je i rekao, ma koliko različiti naši odgovori bili pospješiti će shvaćanje odakle taj izvor kulturne strasti, što je taj zalog budućnosti i nadasve pronaći odgovor u – odakle postojanost u kontinuitetu!

U duhovitosti Gangarovskog pododbora u sastavu Niko & Mate Juraga odaslana su razmišljanja uvelike nam dragocjena te poglavito riječi podrške i unaprijed suglasnosti s ciljevima odbora.

Mirko Mudronja – Mirko je predložio te nam ustupio na uvid svoj primjerak godišnjaka 2011/2012, 9. i 10.br. – posvećen murterskom kazališnom amaterizmu, u kojemu je, između ostalog i njegovo djelo – glazbeno-scenski kolaž „Od Velikoga Sela do Murtera“

Ovo djelo moglo bi biti revitalizirano kao dio programa proslave 2022.

Mirko je istaknuo i kako posjeduje originalne tekstove Iva Nadova poput teksta o Duhu Colentuma, pozdravni govor za Murtersku feštu, optužnica Krnji Krnjiću iz ’98. i sl.. a koji se, isto, mogu promišljati kao dio programa obljetnice.

Tomislav Skračić – Tome je u svega nekoliko riječi prilikom razgovora kazao mnogo, prvo, ohrabrivši me usklikom „rodice“ nakon predstavljanja tko zove, zatim, većini vjerojatno poznato, no meni do sada nepoznato da je predavao kazalište 17.,18. i 19. st. u Francuskoj. Možemo samo zamisliti, iz jedne takve prizme čuti osvrt, možda i komparirati kroz svoj osobni i stručni pogled, murtersko kazalište. Bilo bi, vjerujem, zahtjevno no svakako izazovno, a nama neprocjenjivo blago.

Otvorio je i neke mogućnosti te dao sugestije u vidu zapisa koje bi se moglo upriličiti za obljetnicu, podsjetio na godišnjak, te uputio na kompetentne ljude koji se nalaze u njem, u kojemu je jedan od njih, kako je rekao Tome – naš rođak pok. Ivo Juraga, zbrojio jedan sukus svega vezanog za murterski amaterizam.

Nadalje kroz razgovor otvorili smo i neke druge teme, prisjetivši se kako su Miodrag i Vlado organizirali proslavu škole, te kako mu je želja i poziv objediniti u jedno integralno djelo, sva Balarina djela, akcentirati ih jer danas/sutra neće se znati čitati.

3.

Dosadašnja razmišljanja iznjedrila su slijedeće, uz podršku i suglasnost ostalih članova:

 • IVO NADOV / BALARA – „Jedna večer za dva Ivana“ / „Jedna večer, dva Ivana“

Vedranko Balara predložio je kako bi dio programa bila večer u spomen dvojici te svakako i kao svojevrsna, neodržana komemoracija, no s naglaskom na radost, humor, sjećanja s njima i na njih. Večer bi sadržavala dekor, audiovizualne i glazbeno-scenske zapise, pričane priče o dvojici murterskih velikana. Koncept vizuala i sadržaja realizirao bi se pod vodstvom Vedranka Balare

 • 3/4 PREDSTAVE NAŠE

U okviru programa proslave dale bi se 3 naše predstave, „Na rivi“ – Vedranko Šikić Balara, „Djevojčica sa šibicama“ – Ana Vodopija i „Na pijaci“ – Dora Kulušić, Matija Kapov

Navedene predstave su inicijalno postavljene, na njima se radi i planiraju se dati u programu proslave obljetnice. Predstava Na rivi u režiji Vedranka Balare postavlja se uz određene izmjene i dopune uz predviđenu scenografiju u izvedbi Mateja Balare i Jelene Ćurić, predstava Djevojčica sa šibicama u režiji Ane Vodopija, koja je već postavila nekoliko dječjih predstava kao odgajateljica u vrtiću i predstava Na pijaci, koju je napisala učenica Dora Kulušić i koja je već dana u školi, realizirana od strane učenika, u režiji učiteljice Matije Kapov.

 • 2/3 GOSTUJUĆE PREDSTAVE

Razmisliti o gostujućim predstavama, koga / koju predstavu dovesti, možda osvježiti neka stara gostovanja, poznanstva.

 • 2/3 DJEČJE RADIONICE

Radionice bi se održavale kroz dan, Ana Vodopija u suradnji sa učiteljicama i školom te ostalim kolegicama odgajateljicama, provesti lutkarske radionice, na raspolaganju bi im bile i udruge koje se bave radom s djecom

Prijedlog je i da već početkom godine objavimo dječji literarno-likovno-stvaralački natječaj, a radovi bi se također koristili u svrhu postava izložbe, vizualnog dekora i kao dio programa.

 • IZLOŽBA – OKRUGLI STOL

Postav izložbe trajao bi za vrijeme cijelog programa proslave, u prostoru u kojemu bi se održavao i okrugli stol nakon svake dane predstave gdje bi se tematski stručno, ali i neslužbeno razgovaralo o predstavama i družilo, mogući adekvatan prostor, koji je predložila Sandra Bašić, te već načelno razgovarala s vlasnikom je prostor bivše Jadranske banke na Lukama.

Koncept izložbe zamišljen je postavljanjem artefakata vezanih za proteklo vrijeme dramskog amaterizma u Murteru.

Postav je neizbježno multimedijalan kao što i sama predstava uvijek je, stoga je za pretpostaviti da bi mogući eksponati bili dijelovi tekstova, rekviziti, fotografije, slike, plakati, priznanja, nagrade, ulaznice, dojmovi, citirani tekstualizirani utisci mještana, glumaca, gledatelja..

Kod 3. točke „Ideje – skica programa“ možemo navesti još što je poznato da će biti potrebno razmisliti, definirati, usmjeriti, informirati:

 -Popis svih glumaca DAM-a, režisera, autora (djeca, mladi, odrasli), predsjednika i voditelja skupina i glumaca (prisutni i pokojni) uz pokoju prigodnu riječ i predstavljanje prozvanih u svrhu podjele priznanja.

-Otvaranje 100. obljetnice – svečano; – mjesto / vrijeme, scenarij, voditelj programa, govornici, prigodna glazba, predstava?

 1. ODBORI:

Predlaganje i imenovanje pojedinaca koji bi se rado angažirali, ili za koje mislimo da bi bili kompetentni, nužno je kako bismo mogli sagledati i predvidjeti potrebne korake, eventualne nedostatke, moguće propuste i pripremiti funkcionalne timove. Zato vas pozivam da razmislite te predložite ili komentirate iz svojeg iskustva te proširite glas o našem cilju kako bi se adekvatni i pouzdani pojedinci mogli prepoznati. Svakako će i naša Općina te ostale institucije dati određeni kapacitet potreban za ovu jubilarnu manifestaciju, a koji će uz protagoniste ove priče biti domaćin i određenim dužnosnicima i poglavarima Lijepe naše.

 • KONCEPTUALNI STRUČNI – Mi ovdje navedeni

Budite slobodni sugerirati, ako smo nekoga propustili, a smatrate da bi trebao biti ovdje, jednako tako i u ostalim niže navedenim odborima.

 • STRUČNI IZVEDBENI – dio članova konceptualnog odbora koji su na raspolaganju provesti zamisli konceptualnog odbora + stručni pojedinci poput Mateja Balare, odgajateljica u vrtiću, školskih učiteljica
 • TEHNIČKI RADNI – sva tijela i institucije koje će raditi na realizaciji i tehničkom postavljanju potrebnog za ostvarenje cijele proslave 2022.

Prijedlozi osoba:

Rasvjeta / Ozvučenje / platna – ?

Pozornica – Murtela, TZ uz smjernice Vedranka Balare

Mediji – Mare Šimat Tomašik

Grafički dizajn i tisak – Matej Balara

 • DEŽURNI / NADZORNI / OPSERVATIVNI – odabrani pojedinci (članovi ili predstavnici određenih udruga koje djeluju u Murteru i koji su u proračunu Općine Murter Kornati te bi ih umolili da se odazovu zajedničkom cilju obilježavanja proslave) koji bi bili zaduženi kontrolirati svaki dan za vrijeme održavanja proslave sve lokacije i tehničke operacije te intervenirati u slučaju potrebe

Prijedlozi osoba:

Miro Novković

             Manuel Stojičević

             Jure Mudronja Beban

U zadnjoj točki podvukli smo što je preliminarno važno i koje prijedloge je žurno definirati.

– Usuglasili smo se i predložili kako je od važnosti kreirati vizualni identitet 100 obljetnice, te smo ovdje pomislili o jedinstvenosti kojom bi se dizajnirao cijeli vizual jubilarne obljetnice, a koji bi pratili logo, plakat, poster, baner, te sve medijske i viralne objave i sadržaji kao i tiskani članci, tekstovi, brošure, deplijani, posvete, nagrade, priznanja.

Kao moguće autore predložili smo Niku Bašića, Iva Šimata Banova, Vedranka Šikića Balaru i Mateja Balaru. Prijedlog se daje na razmatranje predloženima – kako ga realizirati – kao rješenje skupine autora ili kao pojedinac autor.

-Predložili smo Tomu Skračića za autora referata / osvrta / stručnog članka, poput onoga kojeg je napisao u svrhu obilježavanja 100-e obljetnice čitaonice

-Predložili smo Vladu Skračića za autora brošure / monografije / članka / priče, na temu dramskog amaterizma u Murteru

Razgovarali smo da bi obilježavanje 100. godina dramskog amaterizma u Murteru otpočeli uvodom do same manifestacije, a koji bi bio već početkom 2022. godine održavanjem predstava, možda jednom do dvije u mjesecu sve do samog intenzivnog programa obljetnice koji bi, kako je izgledno, postavili u vremenu nakon Uskršnjeg ponedjeljka od 20.4.-1.5.2022.

Dorjana Juraga istaknula je kako je nužno čim prije definirati koncept proslave kako bismo mogli pravovremeno aplicirati na određene natječaje te kako bismo konkretnim i definiranim prijedlogom održavanja manifestacije nastupili prema određenim institucijama, pravnim i fizičkim osobama koji će podržati održavanje i u financijskom obliku.

Miodrag Šikić kazao je kako se koncept treba temeljiti na 3 stupa – 1. Murterskom stvaralaštvu, 2. Izvorima sredstava i 3. Mladima.

Olga Troskot upitala se, zatim predložila u našem telefonskom razgovoru nakon sastanka, a nakon svojih promišljanja, kako bi bilo iznimno zanimljivo i vrijedno napraviti jednu retrospektivu u trajanju od maksimalno 1h i 30 min., koja bi prikazala isječke najboljih, najpoznatijih murterskih predstava, svojevrstan kolaž poznatih scena određenih predstava.

Nastavila bih na njezinu ideju, koju smatram izuzetnom ponajviše iz pozicije nekoga tko je mnoge murterske prestave, na žalost, propustio, no ujedno i kao netko tko bi rado osjetio barem tračak nekadašnjeg žara murterskih daski. Ujedno smatram i da bi ovakva predstava bila apsolutni flashback mnogim murterinima, te bi postigla ponajviše emotivni, kao iznenađenje, podsjetnik jednog doba i vremena.

+