Back To Top

Redovni sastanak provedbenog tima

Datum održavanja: 28.6.2021.

 

Redovni sastanak provedbenog tima (6.) projekta Jedro održat će se 28. lipnja 2021. online. Na sastanku će se razgovarati i izvještavati o tekućim aktivnostima na projektu, na PE_1 i uz to definirat će se uloga i aktivnosti na projektu od strane partnera Sveučilišta u Zadru.

Između ostalog na sastanku će se razgovarati o pokretanju serije radionica o participativnom planiranju, upravljanju razvojem i prostornim resursima zajednice, društveno korisnom učenju, projektnom radu i društvenom poduzetništvu za djelatnike i članove udruga, nastavno osoblje, učenike i studente. Također, na ovom ćemo se sastanku baviti osmišljavanjem najmanje 3 poludnevne radionice (2 blok sata s pauzom) koja će uključiti predstavnike javnog, civilnog i privatnog sektora, te osigurati pripremljenost dionika za procese participativnog planiranja i upravljanja kako razvojem, tako i prostornim resursima. 

+