Back To Top

Redovni sastanak provedbenog tima

Datum održavanja: 28.6.2021.

 

MURTER/ZADAR/SPLIT – U ponedjeljak, 28. lipnja 2021. s početkom u 10 h održao se online/zoom sastanak na kojem smo zajedno s partnerima na projektu pobliže definirali ulogu partnera Sveučilišta u Zadru na daljnjoj provedbi projekta DC Jedro.

U točci 1.6.4. propisano je da će se pokrenuti serija radionica o participativnom planiranju, upravljanju razvojem i prostornim resursima zajednice, društveno korisnom učenju, projektnom radu i društvenom poduzetništvu za djelatnike i članove udruga, nastavno osoblje, učenike i studente uz najmanje 15 sudionika, te 1 stručnjaka voditelja CEDRA Split i 1 stručnjaka sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru, 1 stručnjaka za Jadran (geografija ili arheologija Jadrana, uključivo podvodna arheologija) te uključuju suvremene metode andragoške edukacije te participativnog, projektno-utemeljenog društveno korisnog učenja; Ova aktivnost uključuje osmišljavanje najmanje 3 poludnevne radionice (2 blok sata s pauzom) koja će uključiti predstavnike javnog, civilnog i privatnog sektora, te osigurati pripremljenost dionika za procese participativnog planiranja i upravljanja kako razvojem, tako i prostornim resursima. Osim ove radionice, dionike će se poučiti o dobroj praksi i modelima društveno korisnog učenja (suradnja obrazovnih ustanova s ostalim dionicima poput lokalnih udruga, ustanova za zaštitu okoliša, socijalnih i kulturnih ustanova, odnosno lokalne zajednice u društveno korisnim aktivnostima), načinu korištenja projekata i društvenog poduzetništva u poticanju razvoja lokalne zajednice, unapređenju kvalitete življenja i sl.

Zajedničkim razgovorom o ovoj točci definirali smo temu početne radionice koja će se baviti temom Što su programi društveno korisnog učenja vs.nastavne baze (primjeri dobre prakse i mogućnosti uspostave na SuZD), a koja će se održati u rujnu 2021. Tema druge radionice će se definirati nakon što SuZD pošalje svoje prijedloge tema do zaključno 15.7. za radionicu koja će se održati u početkom listopada 2021., a tema treće radionice će se definirati nakon teme 2) i sukladno lokalnim potrebama OMK za radionicu koja će se održati sredinom listopada.

Osim točke 1.6.4., na ovom smo se sastanku bavili i stavkom 1.6.5. u sklopu koje smo definirali teme istraživanja koje će provesti Sveučilište u Zadru;

1) obalna crta – promjene u načinu korištenja obalne zone OMK

  • Obuhvat ovisi o raspoloživosti sredstava u projektu

2) turističko vrednovanje kulturne i prirodne baštine; upravljanje baštinom u turizmu

  • Temelj za pilot projekt nastavne baze 
+