Back To Top

Mala škola pomorske baštine – Kako očuvati i unaprijediti pomorsku tradiciju?

Datum održavanja: 26.10.2021.

 

U sklopu kalendara Društvenog centra JEDRO, udruga Latinsko idro organizirala je edukativnu radionicu za mlade pod nazivom „Kako očuvati i unaprijediti pomorsku tradiciju?“.
Na radionici je sudjelovalo pet srednjoškolaca, koji su kroz timski rad u dvije grupe, iznijeli svoje vizije i osobne doprinose kako unaprijediti pomorsku kulturu unutar lokalne zajednice odnosno kako popularizirati drveni brod, drvenu brodogradnju i tradicijske običaje koje provodi udruga Latinsko idro.
Cilj ove aktivnosti je istraživanje mišljenja i potreba te pronalaženje novih ideja i prijedloga, posebice kod mladih jer upravo su oni sljedbenici postojanja i djelovanja udruge Latinsko idro.

+