Back To Top

Kapacitiranje za organizaciju i koordinaciju aktivnosti društvenog centra JEDRO – komunikacija na društvenim mrežama

Bez komunikacije na društvenim mrežama se danas ne može zamisliti relevantna vidljivost aktivnosti i djelovanja poslovnih subjekata i organizacija bez obzira kojom se djelatnošću bave. Društvene mreže nam, osim vidljivosti pružaju mogućnost okupljanja naše ciljne publike kao i mogućnost izravne interakcije s njom što za djelovanje organizacija civilnog društva može imati velike i značajne prednosti.
Ovaj će se poludnevni trening posebno osvrnuti na marketing udruga, odnosno neprofitnog sektora, a sve u cilju organizacije i koordinacije aktivnosti unutar organizacija civilnog društva koje djeluju u Murteru.
Prvi dio treninga će se sastojati od upoznavanja s društvenim mrežama Facebook, Instagram i Linkedin, načinima funkcioniranja kao i s osnovnom terminologijom, a u drugom dijelu, koji će biti praktičan, ćemo i sami kreirati sadržaj za društvene mreže imajući u vidu sadržaj koji želimo komunicirati i konkretnu publiku kojoj se želimo obraćati u sklopu projekta. Svi materijali za ovu aktivnost bit će osigurani.
Trening će se za predstavnike murterskih udruga u sklopu projekta JEDRO održati u četvrtak, 11. veljače 10.00 – 14.00h u prostorijama Edukacijskog centra, Put hrvatskih vladara 47 u Murteru, a vodit će ga Suzana Suman, koordinatorica za promidžbu i vidljivost projekta JEDRO.

+