Back To Top

TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA (7) – POČETNA GRUPA

Datum održavanja: 3.3.2021.

 

Na prošlom smo satu prvo provjerili domaće zadaće u kojima su polaznici trebali napisati priču pomoću dokumenta koji im je prošli sat Eleonora zadala. Zatim smo provjerili čega se sjećaju o temi od prošlog sata povezanoj s pitanjima “tko, što, kada, gdje, zašto, kako” kao i o prijedlozima (vrstama riječi). Za kraj sata smo se bavili i futurom za što nam je pomogla jedna popularna pjesma. Pričali smo i o kulturi pa im je tako Eleonora pokazala talijansku baštinu pod zaštitom UNESO-a i na kraju sata su sudionici naravno dobili i domaću zadaću.

Eleonora je pripremala i izvodila ovaj tečaj talijanskog iz i u sklopu kalendara Društvenog centra Jedro.

+