Back To Top
Društveni centar

TEČAJ ŠPANJOLSKOG JEZIKA (13)

Datum održavanja: 14.4.2021.

 

Ovaj smo se sat španjolskog bavili glazbom; Juan je pripremio vježbu za svoje polaznike u kojoj je bio zadatak preslušati pjesme, a zatim odrežene riječi svrstati u zadane kategorije. Nakon toga sudionicima je dana pjesma s prazninama koje su se trebale popuniti slušajući pjesmu.

Juan je nastavu pripremio i izvodio iz prostora budućeg Društvenog centra Jedro i u sklopu njegovog kalendara.

+