Back To Top

ŠKOLA U GAJETI (7)

Datum održavanja: 30.7.2021.

 

U sklopu kalendara Društvenog centra JEDRO, udruga Latinsko idro organizirala je sedmu plovidbu ljetne škole jedrenja pod nazivom „Škola u gajeti“.
Na plovidbi je sudjelovalo petnaest polaznika, plovilo se u dvije grupe murterskim akvatorijem u tradicionalnom drvenom brodu Kurnatarica, na latinsko jedro.
Cilj ove aktivnosti je prijenos znanja na djecu kako bi unutar udruge i samostalno nastavili primjenivati naučena znanja i vještine.

+