Back To Top

ŠKOLA U GAJETI (5)

Datum održavanja: 23.7.2021.

 

U sklopu kalendara Društvenog centra JEDRO, udruga Latinsko idro organizirala je petu plovidbu ljetne škole jedrenja pod nazivom „Škola u gajeti“.
Na plovidbi je sudjelovalo osamnaest polaznika, plovilo se u dvije grupe murterskim akvatorijem u tradicionalnom drvenom brodu Kurnatarica, na latinsko jedro.
Cilj ove aktivnosti je prijenos znanja na djecu kako bi unutar udruge i samostalno nastavili primjenivati naučena znanja i vještine.

Pripreme za ovu aktivnost održale su se u Društvenom centru Jedro prije same plovidbe.

+