Back To Top

ŠKOLA U GAJETI (11)

Datum održavanja: 17.8.2021.

 

U sklopu kalendara Društvenog centra JEDRO, udruga Latinsko idro organizirala je jedanaestu plovidbu ljetne škole jedrenja pod nazivom „Škola u gajeti“.
Na plovidbi je sudjelovalo devet polaznika, plovilo se u jednoj grupi murterskim akvatorijem u tradicionalnom drvenom brodu Kurnatarica, na latinsko jedro.
Cilj ove aktivnosti je prijenos znanja na djecu kako bi unutar udruge i samostalno nastavili primjenivati naučena znanja i vještine.

+