Back To Top

ŠKOLA U GAJETI (10)

Datum održavanja: 10.8.2021.

 

U sklopu kalendara Društvenog centra JEDRO, udruga Latinsko idro organizirala je desetu plovidbu ljetne škole jedrenja pod nazivom „Škola u gajeti“.
Na plovidbi je sudjelovalo dvanaest polaznika, plovilo se u dvije grupe murterskim akvatorijem u tradicionalnim drvenim brodovima Kurnatarica i Šujko, na latinsko jedro.
Cilj ove aktivnosti je prijenos znanja na djecu kako bi unutar udruge i samostalno nastavili primjenivati naučena znanja i vještine.

+