Back To Top

ŠKOLA U GAJETI (1)

Datum održavanja: 6.7.2021.

MURTER, srpanj 2021. – JEDRO – Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka u sklopu kalendara Društvenog centra JEDRO, udruga Latinsko idro organizirala je prvu plovidbu ljetne škole jedrenja pod nazivom „Škola u gajeti“.
Na plovidbi je sudjelovalo devetnaest polaznika, plovilo se murterskim akvatorijem u tradicionalnim drvenim brodovima na latinsko jedro, Zadrugarkom i Davnom žejom.
Cilj ove aktivnosti je prijenos znanja na djecu kako bi unutar udruge i samostalno nastavili primjenivati naučena znanja i vještine.

Pripreme za ovu aktivnost održale su se u Društvenom centru Jedro prije same plovidbe.

+