Back To Top

SASTANAK (1.3.1.) O MEĐUSOBNOM DOPRINOSU NA KLJUČNIM MANIFESTACIJAMA – MURTERSKI PIR

Datum održavanja: 1.7.2021.

 

U četvrtak, 1.7.2021. u Društvenom centru Jedro održao se sastanak sa partnerskim udrugama i suradnicima. Na sastanku se razgovaralo o tome na koji način partnerske udruge i suradnici mogu doprinijeti organizaciji Murterskog pira koji će se održati 31. srpnja 2021. na lokaciji Staro selo u organizaciji udruge Ogranak Matice hrvatske u Murteru.

Nela Turčinov, odnosno predstavnica udruge OMHM, sa ostalim prisutnima na sastanku (potpisna lista u prilogu) je podijelila informacije o potrebama za volonterima prije i za vrijeme održavanja manifestacije. Poslovi za koji su im potrebni volonteri su sljedeći; dekoriranje lokacije, pomoć u pronalaženju sponzora, pomoć u angažiranju lokalnog stanovništva koji su voljni sudjelovati u manifestaciji, pomoć u lijepljenju plakata te u oglašavanju na društvenim mrežama.

Predstavnici ostalih udruga će se organizirati prema raspoloživom vremenu i kompetencijama te u suradnji sa zaposlenicom OMHM, Nelom Turčinov iskoordinirati potrebnu pomoć u obliku volonterskog rada. 

+