Back To Top

Sastanak (1.3.1.) o međusobnom doprinosu na ključnim manifestacijama – Festival slobodne glazbe

Datum održavanja: 29.6.2021.

 

U utorak, 29.6.2021. u Društvenom centru Jedro održao se sastanak sa partnerskim udrugama. Na sastanku se razgovaralo o tome na koji način partnerske udruge mogu doprinijeti organizaciji i održavanju Festivala slobodne glazbe koji će se održati 9., 10. i 11. srpnja 2021. na plaži Luke u Caffe baru Reful u organizaciji KUU Zaokret.

Nina Šegović i Darko Živković, odnosno predstavnici udruge Zaokret, sa ostalim prisutnima na sastanku (potpisna lista u prilogu) su podijelili informacije o potrebama za volonterima prije i za vrijeme održavanja festivala. Poslovi za koji su im potrebni volonteri su sljedeći; regulacija prometa za vrijeme festivala, serviranje hrane glazbenicima, nošenje tehničke opreme, pomoć u dijeljenju letaka te u oglašavanju na društvenim mrežama.

Također, u sklopu Festivala nekoliko dana ranije, 6.,7. i 8. srpnja planira se održavanje radionice eko scenografije koja bi Festivalu dala zelenu notu pa će pomoć biti dobrodošla i na toj aktivnosti.

Predstavnici ostalih udruga će se organizirati prema raspoloživom vremenu i kompetencijama te u suradnji sa zaposlenicom Zaokreta, Ninom Šegović iskoordinirati potrebnu pomoć u obliku volonterskog rada.

+