Back To Top

SASTANAK (1.3.1.) O MEĐUSOBNOM DOPRINOSU NA KLJUČNIM MANIFESTACIJAMA – DANI LATINSKOG IDRA

Datum održavanja: 20.9.2021.

 

U ponedjeljak, 20.9.021. u Društvenom centru Jedro održao se sastanak sa partnerskim udrugama i suradnicima. Na sastanku se razgovaralo o tome na koji način partnerske udruge i suradnici mogu doprinijeti organizaciji manifestacije Dana latinskog idra koja će se održati od 21.-26.9.2021. 

Ova će se manifestacija održati u organizaciji udruge Latinsko idro uz potporu Općine Murter -Kornati, TZ Murter-Kornati, udruge Argonauta, a kroz ovaj projekt, odnosno ove godine, ovoj će se manifestaciji prvi put pridružiti i udruge Zaokret i Ogranak Matice Hrvatske u Murteru.

Na sastanku je dogovoreno da će ove udruge pomoći u organizaciji Dana latinskog idra volonterskim radom koji uključuje pripremu akreditacija i zastavica za sudionike, dijeljenje jela sudionicima te pomoć na punktovima na kojima će se odvijati prijave sudionika.

+