Back To Top

RAZRADA PRIJEDLOGA PROGRAMA DRUŠTVENOG CENTRA JEDRO

Datum održavanja: 20.5.2021.

 

U četvrtak, 20. Svibnja 2021. u DC Jedro, Butina 2, Murter s početkom u 18.00h, zajedno ćemo s našim partnerima i suradnicima projekta Jedro predstaviti i zaključiti planirane programe organiziranja slobodnog vremena u društvenom centru.

Dnevni red sastanka:

  1. Predstavljanje 8-10 godišnjih programa organiziranja slobodnog vremena u društvenom centru – svaka od partnerskih udruga (Latinsko idro, KUU Zaokret, OMHM, Argonauta, Dramski amateri Murter, Murterske poklade) obavezna je osmisliti i provesti po 2 programa koji bi se trebali razlikovati po temi i/ili ciljnoj publici. Programi će se formulirati kao dokumenti (prema predlošku) koji će se slati donatoru u izvještaju.

 

  1. Jednogodišnji program rada DC Jedro;
  • Organizacija 8 -10 godišnjih programa organiziranja slobodnog vremena (1.5.)izrada prijedloga i pokrenuta provedba najmanje 8 godišnjih programa dramskih i lutkarskih radionica za djecu, mlade i građane, očuvanja tradicije i inovacija na području održivog upravljanja tradicijskim vrijednostima drvenih brodova i plovidbe na jedra i vesla; likovnih, glazbenih i plesnih radionica, radionice vitraja, video i glazbene produkcije, drame i ART terapije za djecu s posebnim potrebama; znanstveno-stručnih i kulturno-umjetničkih događanja, tribina, izložbi, koncerata i druženja; radionica izrade maski, rekvizita i opreme, dramskih uprizorenja i nastupa pod maskama, radionica ponovne uporabe odbačenih predmeta (reuse, recycling, upcycling) i očuvanja mora i okoliša za djecu, mlade i odrasle građane. Svi programi trebaju biti osmišljeni metodom sudioničkog upravljanja, uključivati suvremene metode participativnog, projektno-utemeljenog društveno korisnog učenja. Kroz program DC JEDRO mapirat će se prioritetni programi, koji će ovom aktivnošću biti detaljno razrađeni (definirat će se voditelji i/ili organizacije nositelji pojedinih programa i aktivnosti, dinamika odvijanja – tjedno i/ili mjesečno i/ili sezonski, potrebni resursi i načini njihovog osiguravanja, modeli financiranja, načini uključivanja građana i sl.)
  • Organizacija i provedba (minimalno pet) ključnih manifestacija (1.3.1.) – Provedba programa i aktivnosti vezanih uz održivi razvoj otoka, društvene inovacije, društveno poduzetništva, istraživanje, razvoj i inovacije, volonterstvo i razvoj lokalne zajednice, promociju, očuvanje i održivo korištenje kulturne  baštine, te razvoj i promociju kulture, umjetnosti i kreativnog i kulturnog poduzetništva, prirodnu baštinu, ekologiju, sportsko-rekreacijske i zabavne aktivnosti. Ovome će prethoditi najmanje 5 sastanaka, u trajanju od 2 sata, ključnih za pripremu i provedbu navedenih programa.

Fokus ovih sastanaka je prije svega priprema ključnih događanja (Dani Latinskog idra s regatom drvenih brodova na vesla i jedra, glazbeno-scenska i dramska događanja uključivo Festival slobodne glazbe, Murterske poklade, Noć Colentuma u arheološkom parku Colentum, Festival dramskog amaterizma, itd.) na način da svaki partner dade svoj doprinos pojedinoj manifestaciji i tako se ostvari sinergijski učinak.

+