Back To Top

Predavanje: Strategije u radu s djecom predškolske dobi

Datum održavanja: 3.5.2022.

 

U utorak, 03. svibnja 2022., u sklopu kalendara Društvenog centra JEDRO održalo se predavanje na temu rada s djecom predškolske dobi u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Murteru. Predavanje je održala Bernarda Turčinov – magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a na njemu su sudjelovale zaposlenice projekta JEDRO. Ona je, koristeći PowerPoint prezentaciju, tumačila teoretski dio, a kasnije je odgovarala na pitanja koja se tiču iskustva rada s djecom. 

Ovo predavanje održalo se s ciljem pripremanja nadolazećih radionica, ponajviše ljeti. Udruge Argonauta, Latinsko idro i Zaokret sve u svom radu imaju rad s djecom, kao i OMHM, te se ovom aktivnosti postižu dva cilja: educiraniji zaposlenici i kvalitetnija provedba budućih aktivnosti.  

Rezultat ovog predavanja su informirane zaposlenice projekta JEDRO koje su svojim sudjelovanjem dobile znanje o navedenoj temi i uvid u sve vještine potrebne za rad s djecom. Također, mogle su stvoriti širu sliku o ovoj struci slušajući iskustvo predavačice. 

+