Back To Top

POZIV NA UVODNO INFORMATIVNO PREDAVANJE I RADIONICU PO METODOLOGIJI WORLD CAFE-A

Datum održavanja

11.9.2020

Pozivamo Vas na uvodno informativno predavanje i radionicu po metodologiji World Cafe-a u sklopu projekta JEDRO, Aktivnost 2.1. Istraživanje i mapiranje potreba i potencijala zajednice primjenom metoda i načela sudioničkog upravljanja koja će se održati u petak, 11. rujna 2020. od 11.00 – 13.45h na adresi Trg Rudina 12 (Restoran Mareta), u Murteru.
Ova aktivnost ima za cilj informirati i educirati zainteresirane dionike o participativnim procesima kako bi ih se informiralo i educiralo o planovima i procesima uspostave sudioničkog upravljanja, zatim izrade programa budućeg Društvenog centra JEDRO, pokretanju novih ili unapređenju postojećih programa i aktivnosti. Dionike će se također animirati na davanje prijedloga, ideja, definiranje prioritetnih potreba, poticati na aktivno uključenje, ali i na pokretanje vlastitih programa, projekata i aktivnosti na istim načelima.
Voditelj predavanja i radionice bit će predsjednik Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA, gospodin Ranko Milić.
Sadržaj aktivnosti u petak bit će sljedeći:
1. Uvodno informativno predavanje – uvodno upoznavanje (međusobno upoznavanje sudionika, upoznavanje s projektom JEDRO, s planiranim aktivnostima, svrhom i koristima sudioničkog upravljanja, s lokacijama i programima za koje treba osmisliti planove upravljanja, s programom i metodama rada) – predviđeno trajanje 45 min
2. Radionica prikupljanja ideja u svezi izrade planova upravljanja po lokacijama i programima po metodi World Cafea – predviđeno trajanje 90 min
3. Rezime i dogovor za daljnje aktivnosti, završna diskusija, pitanja i odgovori – predviđeno trajanje 30 min

Svi materijali za radionicu bit će osigurani, kao i zakuska i piće. U provedbi će se poštivati sve trenutne epidemiološke mjere i preporuke.
Molimo vas da svoj dolazak potvrdite do srijede, 9.rujna do 15h.

S poštovanjem,
Ivona Jadrić, dipl.oec.
Razvojna direktorica

+