Back To Top

ODRŽANO UVODNO INFORMATIVNO PREDAVANJE I RADIONICA PO METODOLOGIJI WORLD CAFE-A

Datum održavanja

14.9.2020

U petak, 11.9. 2020. u restoranu Mareta u Murteru, u sklopu projekta JEDRO, Aktivnost 2.1. Istraživanje i mapiranje potreba i potencijala zajednice primjenom metoda i načela sudioničkog upravljanja održano je Uvodno informativno predavanje i radionica po metodologiji World Cafe-a.

Ova aktivnost imala je za cilj informirati i educirati zainteresirane dionike o participativnim procesima kako bi ih se informiralo i educiralo o planovima i procesima uspostave sudioničkog upravljanja kao i izrade programa budućeg Društvenog centra JEDRO, pokretanju novih ili unapređenju postojećih programa i aktivnosti. Sudionke ovog predavanja i radionice se također animiralo na davanje prijedloga, ideja, definiranje prioritetnih potreba, poticanje na aktivno uključenje, ali i na pokretanje vlastitih programa, projekata i aktivnosti na istim načelima.

Voditelj predavanja i radionice bio je predsjednik Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA, gospodin Ranko Milić.

Sadržaj aktivnosti bio je sljedeći:

  1. Uvodno informativno predavanje– uvodno upoznavanje (međusobno upoznavanje sudionika, upoznavanje s projektom JEDRO, s planiranim aktivnostima, svrhom i koristima sudioničkog upravljanja, s lokacijama i programima za koje treba osmisliti planove upravljanja, s programom i metodama rada)
  2. Radionicaprikupljanja ideja u svezi izrade planova upravljanja po lokacijama i programima po metodi World Cafea
  3. Rezimei dogovor za daljnje aktivnosti, završna diskusija, pitanja i odgovori

Ovom aktivnošću zainteresirani dionici zajedničkim snagama otvorili su pojedina pitanja koja će svakako biti putokaz za daljnje aktivnosti provedbe projekta JEDRO. U provedbi radionice su se poštivale sve trenutne epidemiološke mjere i preporuke.

+