Back To Top
Image Alt

O projektu

Saznajte više informacija

Projekt JEDRO adresira probleme neodgovarajućih uvjeta rada i kapaciteta udruga za održivo društveno djelovanje u otočnim zajednicama. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu življenja u Općini Murter-Kornati i širem okruženju osnivanjem društvenog razvojnog centra. Projektom JEDRO u funkciju će se staviti neiskorišteni javni prostor u vlasništvu Općine čime će se proširiti raspon usluga od općeg interesa za lokalnu zajednicu, ali i stvoriti preduvjeti za održivi društveno-razvojni rad sukladan potrebama današnjeg vremena.

 

Ovim projektom poseban će se naglasak staviti na unaprjeđenje uvjeta rada, razvoja i provedbu programa lokalnih OCD-ova (udruga). To će se osigurati preuređenjem prostora u zgradi Općine Murter-Kornati u društveni centar/coworking prostor za urede, sastanke, edukacije i druga događanja. Također, OCD-ovi će se educirati o društvenom poduzetništvu, EU fondovima te će biti izrađen strateški plan poslovanja 6 OCD-a. Po jedan član partnerskih OCD-a bit će zaposlen kroz projekt do uspostave održivog poslovnog modela. OCD-i i građani bit će uključeni u izradu strateškog plana i modela upravljanja DC JEDRO kao i u analizu potreba, planiranje razvoja i programe sukladno iskazanim interesima.

 

Aktivnostima projekta udruge će stjecati društveno poduzetnička znanja i vještine, povećati svoju građansku, društvenu i ekonomsku uključenost, te svoju (samo)zapošljivost.

 

Uz to, dionici iz javnog sektora će kroz projekt JEDRO ojačati civilno-javno partnerstvo s lokalnim OCD-ima kroz sve projektne aktivnosti čime se postiže sinergija u pripremi, financiranju i provedbi projekata usklađenih s razvojnim ciljevima javnog sektora.
Ukratko, projekt doprinosi rješavanju ključnih problema i potreba ciljnih skupina i lokalne zajednice uspostavom Društvenog centra JEDRO i stvaranjem prostornih, ljudskih i organizacijskih kapaciteta za pametni, održivi i uključivi razvoj i unapređenje kvalitete života hrvatskih otočnih zajednica.

 

Projekt će trajati 24 mjeseca počevši od 29.05.2020., a vrijednost projekta je 1.999.243,34 kuna.

+