Back To Top
Image Alt

O programu

Saznajte više informacija

Program JEDRO adresira probleme neodgovarajućih uvjeta rada i kapaciteta udruga za održivo društveno djelovanje u otočnim zajednicama. Cilj programa je unaprijediti kvalitetu življenja u Općini Murter-Kornati i širem okruženju osnivanjem društvenog razvojnog centra. Programom JEDRO u funkciju se stavio neiskorišteni javni prostor u vlasništvu Općine čime se proširio raspon usluga od općeg interesa za lokalnu zajednicu, ali i stvorili preduvjeti za održivi društveno-razvojni rad sukladan potrebama današnjeg vremena.

 

Ovim programom poseban se naglasak stavio na unaprjeđenje uvjeta rada, razvoja i provedbu programa lokalnih OCD-ova (udruga). To se osiguralo preuređenjem prostora u zgradi Općine Murter-Kornati u društveni centar/coworking prostor za urede, sastanke, edukacije i druga događanja. Također, OCD-ovi su se educirati o društvenom poduzetništvu, EU fondovima te je izrađen strateški plan poslovanja 6 OCD-a. Po jedan član partnerskih OCD-a bio je zaposlen, a OCD-i i građani bili su uključeni u izradu strateškog plana i modela upravljanja DC JEDRO kao i u analizu potreba, planiranje razvoja i programe sukladno iskazanim interesima.

 

Aktivnostima programa udruge stječu društveno poduzetnička znanja i vještine, povećavaju svoju građansku, društvenu i ekonomsku uključenost te svoju (samo)zapošljivost.

 

Uz to, dionici iz javnog sektora su kroz program JEDRO jačaju civilno-javno partnerstvo s lokalnim OCD-ima kroz sve programske aktivnosti čime se postiže sinergija u pripremi, financiranju i provedbi projekata usklađenih s razvojnim ciljevima javnog sektora.
Ukratko, program doprinosi rješavanju ključnih problema i potreba ciljnih skupina i lokalne zajednice uspostavom Društvenog centra JEDRO i stvaranjem prostornih, ljudskih i organizacijskih kapaciteta za pametni, održivi i uključivi razvoj i unapređenje kvalitete života hrvatskih otočnih zajednica.

 

Projekt (kojim je započeo program) trajao je 24 mjeseca počevši od 29.05.2020., a vrijednost projekta bila je 1.999.243,34 kuna.

+