Back To Top

MALA ŠKOLA POMORSKE BAŠTINE – osnove plovidbe

Datum održavanja: 19.1.2022.

 

Udruga Latinsko idro organizirala je, 19.1.2022. drugu u nizu edukativnu radionicu za djecu i mlade pod nazivom „Osnova plovidbe“. 

Na edukativnoj radionici je sudjelovalo dvanaestero polaznika, osmero djece osnovnoškolske dobi i četvero odraslih. Kroz radionicu, polaznici su se upoznavali s osnovnim pravilima plovidbe koji su od iznimne važnosti na moru, a podrazumijevaju čitanje pomorske karte, pravila o izbjegavanju sudara na moru i navigacijska svjetla. Radionicu je vodio predsjednik udruge Latinsko idro, Jakov Lovrić. 

Cilj ove aktivnosti je prijenos teorijskog znanja na mlađe generacije kako bi nastavili, unutar udruge i samostalno, primjenjivati naučena znanja te kako bi se što bolje pripremili za nadolazeće ljetne plovidbe.

Sudionici su na ovoj radionici usvojili nova teorijska znanja o čitanju pomorske karte, navigacijskih svjetlima i o izbjegavanju sudara na moru.

+