Back To Top

KAPACITIRANJE ZA ORGANIZACIJU I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI DRUŠTVENOG CENTRA JEDRO – KOMUNIKACIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Datum održavanja: 11.2.2021.

Jučer, 11.2.2021. u prostorijama Edukacijskog centra u Murteru održao se edukativni trening na temu komunikacije na društvenim mrežama bez kojih se danas ne može zamisliti relevantna vidljivost aktivnosti i djelovanja poslovnih subjekta i organizacija bez obzira kojom se djelatnošću bave.
Društvene mreže nam, osim vidljivosti pružaju mogućnost okupljanja naše ciljne publike kao i mogućnost izravne interakcije s njom što za djelovanje organizacija civilnog društva može imati velike i značajne prednosti.
Ovaj će se poludnevni trening posebno osvrnuti na marketing udruga, odnosno neprofitnog sektora, a sve u cilju organizacije i koordinacije aktivnosti unutar partnerskih organizacija civilnog društva projekta JEDRO.
Prvi dio treninga sastojao se od upoznavanja s društvenim mrežama Facebook, Instagram i Linkedin, načinima funkcioniranja kao i s osnovnom terminologijom, a u drugom dijelu, koji je bio praktičan, sudionici treninga su i sami kreirali sadržaj za društvene mreže imajući u vidu sadržaj koji žele komunicirati i konkretnu publiku kojoj se žele obraćati u sklopu projekta.

+