Back To Top
Image Alt

Ciljevi programa

  1. Unaprijediti stručne i društveno-poduzetničke kapacitete organizacija civilnog društva i njihovih odgovornih osoba, djelatnika, članova i volontera
  2. Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora i povećanju iskorištenosti javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju
  3. Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

 

Projekt JEDRO usklađen je s ciljevima Poziva i OP-a jer radi na:

– širenju usluga za građane uspostavom inovativnog edukacijskog i društveno-razvojnog centra lokalne, regionalne, nacionalne pa i međunarodne
relevantnosti,
– izgradnji kapaciteta zaposlenika i volontera OCD-a,
– sustavnoj koordinaciji i suradnji postojećih, ali i uključivanju novih dionika iz svih sektora,
– uvođenju novih modela upravljanja,
– razvoju društvenih inovacija i društvenog poduzetništva (DP).

 

Ovim se ulaganjem unapređuje:
– rad postojećih i potiče rad novih OCD-a (pr. Dramski amateri Murtera – novi OCD, stara tradicija),
– unapređuju postojeći i uspostavljaju novi društveno-razvojni programi,
– potiče razvoj i održivost građanskog aktivizma,
– otvaraju nova kvalitetna, cjelogodišnja radna mjesta,
– potiče (samo)zapošljivost stanovnika, solidarnost, ravnopravnost i uključenost, integrirani razvoj, kvaliteta življenja te socijalna kohezija otoka doprinoseći 10-ak nacionalnih i EU propisa te nacionalnim strateškim dokumentima i dokumentima EU.

+